Monitoring Wizyjny/ CCTV

 
Na dzień dzisiejszy jest to najtańsza lecz skuteczna forma ochrony działająca w oparciu o elektroniczne urządzenia.
Dwudziestoczterogodzinny nadzór naszego centrum monitorowania nad państwa systemem oraz szybkie i sprawne działanie naszych Grup Interwencyjnych gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i należytego wykonania usługi. 
Pracownik stacji monitorowania, w przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia, podejmuje natychmiast czynności mające na celu weryfikację zdarzenia oraz zabezpieczenie obiektu poprzez wysłanie załogi interwencyjnej i powiadamia odpowiednie osoby lub służby.
 
Usługi realizowane w ramach monitoringu wizyjnego:

 
  • projekt systemu monitoringu wizyjnego, w tym określenie rodzaju, ilości kamer oraz ich rozmieszczenia w tym wykonanie kosztorysu;
  • dokonanie wizji lokalnej obiektu,
  • montaż systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie;
  • modernizacja oraz rozbudowa istniejących systemów
  • zakup urządzeń niezbędnych do instalacji;
  • stały serwis i konserwacja systemu;