Usługi sprzątania

 
W ramach naszej działalności oferujemy Państwu kompleksowy serwis utrzymania czystości
Osiedla terenu wewnętrznego i zewnętrznego:
 • sprzątanie klatek
 • zamiatanie i mycie posadzek
 • mycie poręczy
 • mycie gablot informacyjnych
 • mycie drzwi, okien, parapetów, lamperii, grzejników w częściach wspólnych
 • zgłaszanie awarii i usterek Zarządcom nieruchomości
 • zamiatanie chodników, parkingów
 • zbieranie śmieci z trawników
 • wymiana worków w koszach
 • odśnieżanie, posypywanie piaskiem, solą
 • pielęgnacja zieleni (koszenie, przycinanie, odchwaszczanie)

Zapewniamy terminowość i sumienność przy wykonywaniu naszych obowiązków przez
odpowiednio przeszkolony personel, nad którymi sprawowany jest nadzór przez kierownika
regionalnego.

T.S. PATROL GROUP posiada w swoim wyposażeniu specjalistyczny, wysokiej jakości sprzęt do
utrzymania czystości oraz odśnieżania dróg i posesji, a w swojej pracy używa środki czystościowe
najwyższej jakości, które wliczone są w cenę usługi.

W okresie zimowym dodatkowo płatne są mieszanki solno-piaskowe służące do likwidacji oblodzeń.
Cena za wykonanie usługi zależy od metrażu powierzchni, zakresu czynności, częstotliwości
sprzątania, sprzętu oraz środków koniecznych do przeprowadzania prac.

Zapłata za usługę dokonywana jest na podstawie comiesięcznej faktury w ciągu 14 dni od jej
wystawienia.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować
ofertę w największym stopniu dostosowaną do Jego potrzeb.

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu