Ochrona osób i mienia

 
Ochrona fizyczna polega na stałej lub doraźnej obecności naszych pracowników na terenie strzeżonego obiektu. Do ich zadań należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się na chronionym obiekcie. Pracownicy ochrony posiadają stałe wsparcie ze strony Grup Interwencyjnych Szybkiego Reagowania

W tym zakresie nasze działania poprzedzone są zaznajamianiem się charakterystyką obiektu, produkcją, działalnością i wynikającymi z tego tytułu zagrożeniami. W związku z tym, dokonujemy opracowań planów ochrony z szczegółowymi zadaniami dla wyznaczonych posterunków i ich załóg. Pracownicy naszej agencji ochrony wybierani są według kryteriów dających  gwarancję niezawodności w realizacji powierzonych im obowiązków.
Nad realizacją zadań czuwa wykwalifikowany zespół kierowniczy, do których należy kontrola, nadzór i weryfikacja zadań według aktualnych potrzeb klienta. Nasi pracownicy wyposażeni są w oznakowaną odzież służbową i identyfikatory, do dyspozycji mają łączność radiową oraz telefoniczną 
 
Dzięki naszemu doświadczeniu i wykwalifikowanym pracownikom, jesteśmy w stanie zapewnić ochronę każdego obiektu takich jak:
 
  • Obiekty przemysłowe
  • Obiekty handlowe
  • Centra magazynowo-logistyczne
  • Obiekty biurowe
  • Obiekty użyteczności publicznej
  • Budowy
  • Osiedla mieszkaniowe
  • Inne obiekty